Share/Save/Bookmark

Årsmøtet i Skei Golfklubb ble gjennomført lørdag 22.2.20 kl. 15.00

  24.02.2020 Kl. 09:29  

Innkalling til årsmøte i Skei Golfklubb lørdag 22.2.2020 kl. 15.00.

Sted: Skeikampen Høyfjellshotell

I medhold av §14 i Skei Golfklubb sine lover innkalles herved til årsmøte. Ny lov for Skei Golfklubb etter ny lovnorm blir lagt ut på Skei Golfklubb sin hjemmeside. Ny lov ble vedtatt i styremøte 28.12.19. Styret ønsker å legge fram ny lov for årsmøtet fordi man foreslår at medlemskontingenten for påfølgende år skal vedtas på klubbens årsmøte. Tidligere praksis har vært at man har vedtatt medlemskontingent for det året årsmøtet er avholdt i.

Styrets årsberetning, regnskap, revisorberetning, forslag til budsjett og forslag til medlemskontingent for 2020 og 2021 legges ut på klubbens hjemmeside i god tid før årsmøtet.

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være mottatt senest 8.2.2020. Eventuelle saker bør være forberedt med forslag til vedtak og med begrunnelse for vedtak.

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent.
 3. Velge protokollfører.
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne sakslisten.
 7. Behandle klubbens årsmelding, herunder styrets økonomiske beretning.
 8. Behandle klubbens regnskap, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning,
 9. Behandle innkomne forslag og saker.
 10. Vedta ny lov for Skei Golfklubb etter ny lovnorm.
 11. Fastsette medlemskontingent for sesongene 2020 og 2021.
 12. Vedta klubbens budsjett
 13. Behandle klubbens organisasjonsplan
 14. Foreta følgende valg:
  • Styreleder og nestleder.
  • 4 styremedlemmer og minimum ett varamedlem.
  • Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan.
  • Valg av Kontrollkomité: 2 medlemmer + 1 varamedlem
  • Valg av 1 statsautorisert revisor.
  • Representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet.
  • Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Ny lov for Skei Golfklubb etter ny lovnorm.

Vis alle nyheter